Silt: õnnetusjuhtumikindlustus

ehitusmees

SEB: teadlikkus terviseriskide suhtes on kasvanud, vähem pööratakse tähelepanu tööohutusele

SEB Elukindlustuse suvine kahjustatistika näitab positiivset trendi inimeste riskikäitumises – vähenenud on suvised õnnetused murutraktoritega ning lastega juhtub vähem õnnetusi batuutidel või tasakaaluliikuritel. Seevastu on tõusnud tööõnnetuste osakaal ning sagenenud raskete vigastuste või surmaga lõppevad liiklusõnnetused.