SEB lihtsustab Balti elukindlustusäri struktuuri

SEB

SEB ambitsioon on parandada elu- ja pensionikindlustuse teenuste ja lahenduste väärtuspakkumist klientidele kõigis kolmes Balti riigis. Seepärast on SEB otsustanud lihtsustada organisatsiooni tegevusmudelit ja Baltikumi elukindlustusseltsid ühendada.

Kolmes Balti riigis on SEB-l kolm juriidilist isikut: SEB Elu- ja Pensionikindlustus Eestis, SEB dzīvības apdrošināšana Lätis ja SEB Gyvybes draudimas Leedus ja välismaa äriühingu filiaal Life and Pension Holding AB Riia filiaal, mis koordineerib Balti elu- ja pensionikindlustuse alaseid vastutusi. SEB Baltikumi elukindlustuse ettevõtted pakuvad laia valikut elukindlustus- ja kogumislahendusi, teenindades kokku 198 000 klienti. Baltikumi elukindlustuse ettevõtetel on kokku 27%-line turuosa ja 542 miljonit eurot kliendivarasid.

2018. aasta jooksul liidab SEB kolm Baltikumis elukindlustuse valdkonnas tegutsevat juriidilist isikut üheks ettevõtteks, välismaa äriühingu filiaal Life and Pension Holding AB Riia filiaal likvideeritakse, ning uue ettevõtte nimeks saab SEB Life and Pension Baltic SE (SE – Societas Europaea, Euroopa ettevõte). Uue firma peakontor hakkab asuma Riias, selle harukontorid Eestis ja Leedus. Konsolideerimise protsess jõuab eelduste kohaselt lõpule 2019. aasta algul. 13. juulil astus SEB esimesed sammud liitmisprotsessi täitmiseks esitades ühinemislepingu projekti Läti Vabariigi Äriregistrile ning taotluse Leedu ja Eesti harukontorite avamise loa saamiseks Läti Finantsinspektsioonile.  Eesti ja Leedu finantsinspektsioonid on informeeritud ja käib vajalik koostöö liitumise elluviimiseks.

SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst: „Demograafilist ja majanduslikku olukorda arvesse võttes kasvab klientide vajadus elukindlustuse ja pensioniks kogumise järele ka tulevikus. Ettevõtete ühinemise näol on tegemist otsusega, mille tulemusena pikemas perspektiivis saame pakkuda klientidele parimaid lahendusi kolmes Balti riigis, olla veelgi paremad teenuse pakkujad meie klientidele. SEB on Rootsis, Baltikumis ja veel 12 riigis üle maailma pikalt pensioni ja elukindlustuslahendusi pakkunud. Klientide vajadused ei ole riikide lõikes erinevad, pigem sarnased, seepärast on konkurentsivõime parandamiseks pikemas vaates oluline, kui efektiivselt ja mugavalt suudame eri riikide teadmisi/kompetentsi ja kogemusi üle piiride kasutusele võtta. Ühe firma raames saab seda kõike Balti riikides märksa efektiivsemalt teha“

Viimaste aastate jooksul on SEB elukindlustuse ja kogumise aastatulemused kogu Baltikumis tugevalt paranenud. SEB Baltimaade kliendiküsitlused ja ärianalüüs näitavad, et vajadus majandusliku turvalisuse järele kogu kliendi eluea jooksul on aastatega kasvanud. Alustatud ühinemisprotsess klientide teenindamist ei mõjuta. Otsus ei mõjuta Eesti elanike pensionifonde, mida jääb haldama SEB Varahaldus Eestis. Lisainformatsiooni liitumise kulgemise kohta avaldatakse registreerimisprotsessi ja vajalike heakskiitude saamise järel.

Foto: SEB

Jaga