SEB Elu- ja Pensionikindlustuse 2018. aasta tulemused

Kindlustusturg näitab Eestis tagasihoidlikku, kuid stabiilset iga-aastast kasvu. Seda kinnitab ka SEB Elu- ja Pensionikindlustuse statistika.

2018. aastal sõlmiti 11 657 uut elukindlustuslepingut, sõlmiti 11 657 uut elukindlustuslepingut ja suurenes huvi elukindlustuse veebirakenduse vastu.

Endiselt sõlmitakse enim kindlustuslepinguid laenukohustusega seotud riskide katmiseks: eelmisel aastal vormistas SEB Elu- ja Pensionikindlustus 8534 SEB laenukaitse kindlustuse lepingut.

2018. aastal toimus SEB kindlustatutega 704 kindlustusjuhtumit. Nende juhtumite eest maksti hüvitisi kokku üle 1,1 miljoni euro ehk 34% enam kui 2017. aastal. Arvuliselt tasuti kõige rohkem hüvitisi õnnetustest põhjustatud ajutise töövõime kaotuse eest, kuid suurimad hüvitised maksti välja kindlustatu surma ja raske tervisekahjustuse korral.

Hüvitise maksmisest keelduti 5%-l juhtudest. Peamiseks keeldumise põhjuseks oli asjaolu, et tingimustele vastavat kindlustusjuhtumit ei olnud toimunud.

Jaga