Päästeamet tihendab koostööd kindlustusseltsidega

Esmaspäeval sõlmisid päästeamet ja Eesti kindlustusseltside liit koostööleppe ennetamaks ja vähendamaks tuleõnnetusi ning tekkivaid varakahjusid.

Osapooled lubavad tihendada infovahetamist ja kiirendada töökorraldust, näiteks menetlusprotsesside puhul.

Samuti plaanitakse koostöö käigus nii ühiseid seminare, infopäevi kui ka koolitusi, et täiendada ning ühtlustada tuleohutusalaseid teadmisi.

“Kindlustusandjatel on kahjukäsitluse protsessis tekkinud märkimisväärne teadmiste pagas õnnetusjuhtumite tekkepõhjuste ja tagajärgede kohta ning meil on väga hea meel anda oma panus päästeameti tegevuse tõhustamisele, eelkõige ehitiste tuleohutuse ülevaatamisel,“ ütles kindlustusseltside liidu juht Mart Jesse.

Allikas: ERR Toimetaja: Priit Luts

Foto: Pixabay

Jaga