Mis vahe on kindlustusagendil ja kindlustusmaakleril?

kontor

Kindlustusagent pakub vaid ühe seltsi teenuseid. Näiteks võib agendiks olla reisibüroo, kes müüb ühe kindla seltsi reisikindlustust või bensiinijaam, mis müüb ühe kindlustusseltsi liikluskindlustust. Erandjuhul võib agent esindada ka mitut kindlustusseltsi, kuid seda üksnes tingimusel, et nende seltside tooted ei konkureeri omavahel. Ehk teisisõnu müüb agent näiteks ühe seltsi liikluskindlustust ja teise seltsi kodukindlustust.

Kindlustusagendi kohustuseks on muuhulgas:

  • informeerida klienti, millist kindlustusseltsi on tal õigus esindada ning millist liiki lepinguid ta vahendab;
  • teavitada klienti kindlustuslepingu võimalikest variantidest;
  • tutvustada enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepingu tingimusi, sealhulgas kindlustusmakse tasumise korda ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi;
  • tutvustada kliendile lepingust tulenevate väljamaksete ja hüvitamise korda.’

Kindlustusmaakler on kindlustusvahendaja, kes vahendab erinevate kindlustusseltside tooteid.

Kindlustusmaakleri töö on valida pärast kliendi kindlustushuvi väljaselgitamist erinevate kindlustusseltside pakkumiste seast välja sulle kõige sobivam. Kindlustusmaakler peab sulle esitama piisava hulga valikuvariante, soovitavalt vähemalt kolme erineva seltsi pakkumised. Samuti pakub kindlustusmaakler välja enda meelest sinu huvidele kõige paremini vastava pakkumise, kuid sul ei ole kohustust sellega nõustuda. Lõpliku valiku tegemise õigus jääb sulle.

Kindlustusmaakleri kohustuseks on muuhulgas:

  • tutvustada kliendile enne kindlustuslepingu sõlmimist kindlustuslepingu tingimusi, sealhulgas kindlustusmaksete suurust, tasumise korda ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi;
  • teavitada klienti kindlustusseltsilt saadava vahendustasu suurusest iga vahendatava kindlustuslepingu kohta eraldi;
  • teavitada klienti hüvitamise põhimõtetest, sealhulgas sellest, millisele kohtule võib vaidluse korral kindlustuslepingu alusel esitada nõude;
  • konsulteerida klienti muudes kindlustusega seotud küsimustes (sh administreerimise või kahjukäsitlusega seonduv jms).

Kindlustusmaakler peab sulle põhjendama oma nõuandeid ja soovitusi põhjalikkusega, mis vastab kindlustuslepingu keerukusele.

Enne kindlustusmaakleri teenuse kasutamist kontrolli Finantsinspektsiooni kodulehelt, kas ta on kantud kindlustusmaaklerite nimekirja ehk kas sinu valitud kindlustusmaakleril on vastava teenuse osutamise õigus.

Loe täpsemalt tarbijaveebist minuraha.ee

Allikas: minuraha.ee
Foto: Pixabay

Jaga