Milliste riskide vastu kindlustab ennast keskmine eluasemelaenu võtja?

SEB Elukindlustuse kliendianalüüsi kohaselt pelgavad SEB-st eluasemelaenu võtnud kliendid enim lähedase pereliikme kaotust, millele järgnevad terviseriskide realiseerumine ja töökaotus

Ligi 90% SEB eluasemelaenuga peredest, kes sõlmivad laenukaitse kindlustuse, valivad peamiseks kindlustuskaitseks elukindlustuskaitse, mis tagab, et õnnetusjuhtumist või haigusest tingitud surma korral maksab kindlustusselts laenu või kokkulepitud osa sellest pangale tagasi.

65% oma laenu kindlustajatest peab oluliseks kindlustada raske tervisekahjustuse või ajutise töövõime kaotuse vastu. Rohkem kui kolmandik kindlustuslepingutest sisaldab töökaotuse kaitset, mis annab rahalise turvatunde ootamatuks töötuse perioodiks.

„Kardetud riskid on erinevates segmentides erinevad. Näiteks naised kardavad töökaotust veidi enam kui mehed. Samas mehed hindavad enim tervisega seotud riske. Kuni kolmekümne aastased eluasemelaenu võtjad pööravad vanemast generatsioonist rohkem tähelepanu töökaotuse riski realiseerumisele. Ühiskonnas toimuv mängib inimeste kindlustuskaitse valikul suurt rolli – majanduskriisi ajal huvitusid paljud kliendid töökaotuse kaitsest. Täna on see kindlustuskaitse valik pigem teisejärguline,“ selgitas kindlustustagamaid SEB Elu- ja Pensionikindlustuse juhatuse esimees Indrek Holst.

Keskmine kindlustusvõtja kindlustab ennast vähemalt kahe riski vastu (valides näiteks elukindlustuskaitse ja ajutise töövõimetuse kaitse või elukindlustuse ja töökaotuse kaitse). 65% eluasemelaenu kindlustajatest, kindlustavad laenu kogu laenujäägi ulatuses.

Oma laenukohustuse kindlustanud laenuvõtja on pigem 20-35 eluaastas meesterahvas. Naiste kindlustusaktiivsus tõuseb hüplikult alates 35. eluaastast ületades meeste huvi kindlustuse vastu. Fakti tõlgendust ilmselt peab otsima viimase aja peamistest demograafilistest trendidest – emade keskmine vanus sünnitades on tõusnud 30 eluaastani ja 35-lt naastakse taas tööturule ning suureneb laenumaksete kaitsmise vajadus.

Jaga