Millele pöörata tähelepanu investeerimisriskiga elukindlustuse lepingu sõlmimisel?

Finantsinspektsiooni finantsteenuste turu ülevaate järgi on populaarseim elukindlustusliik jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustus. Enne lepingu sõlmimist tuleks uurida, milliseid tasusid erinevad elukindlustusseltsid võtavad ning millised on elukindlustusseltside pakutavate investeerimisfondide tingimused.

Investeerimisriskiga elukindlustus moodustas 2018. aasta esimesel poolel enam kui kolmandiku (38%) kõigist elukindlustustoodetest. Järgnesid annuiteet (21%), surmajuhtumikindlustus (20%) ja kapitalikogumiskindlustus (13%).

Investeerimisriskiga elukindlustuses kasvas maksete laekumine pea kõigis elukindlustusseltsides, v.a Swedbank Life Insurance SE-s. Enim kasvasid maksed elukindlustusseltsides SEB Elu- ja Pensionikindlustus ja Mandatum Life Insurance Baltic SE

Investeerimisriskiga elukindlustus erineb oluliselt traditsioonilisest kindlustusest ja sarnaneb põhiolemuselt investeerimisteenusele. Investeerimisriskiga elukindlustuse kaudu investeerimist kasutatakse erinevatel eesmärkidel, näiteks kui soovitakse koguda raha pensionipõlveks või lapsele ülikooliõpinguteks.

Loe artiklit edasi portaalis Minuraha.ee

Jaga