Liikluskindlustuse kehtivus Euroopa Liidus

Kui registreerite oma sõiduki mis tahes ELi liikmesriigis, peate sõlmima ka kohustusliku vastutuskindlustuse. Kohustuslik liikluskindlustus on kehtiv ka kõigis teistes ELi liikmesriikides. See annab teile kaitse juhul, kui satute õnnetusse, põhjustades varalist kahju või vigastusi kolmandale isikule. See ei kata muid kulusid, nt teie enda sõiduki remondikulusid.

Enne välismaale reisimist kontrollige asjaomaseid lepingutingimusi oma kohaliku kindlustusandja juures. Erinevate riikide kindlustusandjad võivad kohaldada eri eeskirju. Näiteks võib teie kindlustus olla piiratud ajaliselt (nt üks kuu välismaal) või vahemaaga (nt 150 km teie koduriigi piirist) või ei pruugi hõlmata mõningaid riike teatavate riskiliikide (nt vargus) puhul.

Loe liikluskindlustuse kehtivusest ELs täpsemalt Euroopa Komisjoni leheküljelt.
Foto: Pixabay

 

Jaga