Liikluskindlustuse fond ja EuroPark teevad koostööd liikluskindlustuseta sõidukite vähendamiseks

Europark

Liikluskindlustuse fond (LKF) ja EuroPark alustasid aprillis koostööd, et vähendada liikluskindlustuse lepinguta sõidukite arvu Eesti teedel.

LKF kontrollis kuu aja jooksul 61 430 EuroPark parklates viibinud sõiduki liikluskindlustuse olemasolu. Nende hulgast avastati 1200 sõidukit, millel ei olnud kehtivat liikluskindlustust. LKF saatis kindlustamata sõiduki omanikele meeldetuletuseks teavituse, mille tulemusel sõlmisid liikluskindlustuse lepingu koheselt 35 protsenti märgukirja saajatest.

Liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul näitas pilootprojekt, et inimesed on üldjuhul seadusekuulekad, aga nad unustavad tihtipeale liikluskindlustuse teha. „Pilootprojekti tulemusena saime kinnistust varasemale hinnangule, et kaks protsenti juhtidest kasutab liikluskindlustuseta sõidukit. See on autojuhile suur risk, sest kahju põhjustamisel tuleb neil kahju kinni maksta,“ ütles Potsepp.

EuroParki tegevjuhi Karol Kovaneni hinnangul oli tegu väga eduka projektiga, sest see aitas sõiduki omanikele meelde tuletada liikluskindlustuse vajadust. „EuroParki huvi projekti läbi viies on eelkõige kaitsta oma kliente ebameeldivate olukordade ning võimalike tagajärgede eest kindlustuseta sõitmisel,“ ütles Kovanen.

Liikluskindlustus on kohustuslik kindlustus. Liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest võib politsei karistada sõiduki juhti rahatrahviga. Kui liikluskindlustuseta sõidukiga põhjustatakse kahju, hüvitab kahju LKF või viimase lepingu kindlustusandja ning nõuab väljamakstud hüvitise tagasi kindlustuseta sõiduki omanikult, vastutavalt kasutajalt või juhilt.

Liikluskindlustust ei pea sõlmima lepingu lõppemisele järgneva 12 kuu jooksul tingimusel, et sel ajal sõidukit ei kasutata liikluses ega muul viisil, mis võib põhjustada kindlustusjuhtumi.

Allikas: Eesti Liikluskindlustuse Fond
Foto: Europark

Jaga