Kindlustusmehe kümme käsku

kindlustusmees

1936. aastal ilmus esimene kindlustustegelaste häälekandja, „Eesti Kindlustusleht”, mida andis välja Eesti Kindlustustegelaste Ühing. Laialdasel kindlustustegelaste perel oli seni puudunud oma häälekandja, kus leiaksid käsitamist mitmesugused kutsealalised arutlused.

Häälekandja esimeses numbris oli muuhulgas kirja pandud kindlustusmehe kümme käsku:

1. Pea alati oma kutset pühaks — ära tee midagi, mis võiks riivata kindlustus tegelase head nime või heita varju sellele tööle.

2. Ära salga ega häbene oma kutset, vaid püüa igal soodsal juhul rõhutada selle kutse suurt rahvamajanduslikku ja ühiskondlikku tähtsust.

3. Toimi alati nõnda, et sinu teod on kooskõlas sinu sõnadega.

4. Püüa teisi veenda ainult selles, milles ise oled veendunud.

5. Ära tee midagi poolikult — parem tööta vähem, kuid põhjalikult.

6. Ära külasta enne kandidaati, kui sul pole ülevaadet tema perekondlikust, varanduslikust ja teenistuslikust olukorrast. Ainult põhjalikult ettevalmistatud töö annab soovitud tulemusi.

7. Ära lõpeta kindlustusvõtjaga suhet poliisi väljamüümisega, vaid püüa leida temaga kontakti
ka hiljem. See aitab hoida ära kindlustuse storneerimise, andes ühtiasi parima võimaluse tegevusvälja laiendamiseks.

8. Ära tarvita omas tegevuses teise seltsi ega selle esindajate kohta halvustavaid ega solvavata väljendusi, kui sa ei taha kahjustada kindlustustegevust üldse.

9. Ära tarvita asja selgitamisel nende kohta, kes sinuga pole päri, teravusi ega halvustusi.
Kui sinust ei saada aru, siis arvesta ka seda, et sinu seletus võib olla puudulik ja püüa leida enda väidete kinnitamiseks veenvamaid põhjendusi.

10. Ära ole kurb ega kuri, kui su töö igakord ei anna otseseid tulemusi. Sea oma kutse
kõrgemale isiklikust kasustaamise sihist, siis jääb alati teadmine, et oled teinud üldkasulikku tööd, mille tulemused, võib olla, avalduvad hiljem.

Jaga