Kindlustusfirmade kõrval saavad õiguse tegutseda ühistud

kindlustusühistu

Rahandusministeerium sai valmis eelnõu, mille eesmärk on luua õigusraamistik tulundusühistu vormis tegutseva kindlustusandja asutamiseks ja ühistuna tegutsemiseks.

Kehtiva seadus lubab kindlustusandja asutada vaid aktsiaseltsi või Euroopa äriühinguna.

Ühistulised kindlustusandjad on võrreldes aktsiaseltsidega tihti väiksemad, piiritletud tegevusraadiusega ning fokuseeritud teatavatele kindlustusliikidele. Samas ei ole see alati reegel.

Loe artiklit täismahus portaalis err.ee

Jaga