Kindlustuse hea tava uuendati

Eesti Kindlustusseltside Liit (EKsL) uuendas kindlustusteenuse hea tava, et see kajastaks kindlustuse parimat praktikat, lepingu sõlmimist veebis ning oleks kooskõlas kindlustustegevuse seaduse muudatustega.

EKsL-i juhatuse liikme Lauri Potsepa hinnangul on kindlustuse hea tava vajalik nii kliendile kui kindlustusandjale. „Hea tava ühtlustab kindlustuspraktikat ning aitab kindlustusandjat teenuse arendamisel, kliendisuhtluses ja kahju hüvitamisel. Klient võiks hea tava lugeda siis, kui ta tunneb, et kindlustusselts on tema õigusi piiranud,“ ütles Potsepp.

„Aina enam sõlmitakse kindlustuslepinguid veebi teel, sest see on mugav ja kiire lahendus nii kliendile kui kindlustusandjale. Veebilehel ei ole aga kindlustuse spetsialisti, kes klienti nõustaks. Hea tava kohaselt pöörab kindlustusandja lepingu sõlmimisele veebis erilist tähelepanu, et esitatavad küsimused oleksid arusaadavad ja klient ei teeks vale valikut,“ selgitas Potsepp.

Swedbanki juristi Piret Kollomi sõnul valmisid hea tava muudatused kindlustusseltside ja liidu koostöös. „Kõige olulisem muudatus puudutab seda, kuidas selgitada kliendi kindlustushuvi ja anda teavet enne lepingu sõlmimist. Kindlustusseltside jaoks on tähtis, et kliendil oleks piisavalt infot võetava teenuse kohta ning sõlmitav leping vastaks tema vajadustele,“ ütles Kollom.

If Kindlustuse juristi Eero Johannese sõnul on kindlustus oma olemuselt ootamatuteks juhtumiteks. „Kui sündmus on juba ette teada, siis ei ole tegu kindlustusega ega kindlustusteenuse osutamisega. See põhimõte on ka kindlustusteenuse heas tavas kirja pandud,“ ütles Johannes.

Kindlustuse eesmärk on ära hoida kindlustusvõtja või tema lähedaste majandusliku olukorra halvenemist ja maandada riske ootamatute sündmuste korral. Kindlustus ei hoia õnnetust ära, vaid pakub rahalist kaitset. Samuti pakub kindlustus erinevaid raha kogumise lahendusi.

Esimese kindlustusteenuse hea tava loomisest möödub tänavu 10 aastat, viimati uuendati seda 2012. aastal.

EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Lisainfo: kindlustusteenuse hea tava

Vaata ka: sõidukikindlustuse hea tava, kodukindlustuse hea tava ja reisikindlustuse hea tava

Jaga