Kindlustusandjad avaldasid reisikindlustuse hea tava

reisikindlustus

Eesti Kindlustusseltside Liit koostöös kindlustusseltsidega avaldas reisikindlustuse hea tava, mis aitab kliendil mõista kindlustuslepingut ja võrrelda erinevate kindlustusandjate pakkumisi.

Kindlustusseltside liidu juhatuse liikme Lauri Potsepa sõnul selgitab reisikindlustuse hea tava mõisteid ja kindlustusandja praktikat nii, nagu on Eesti kindlustusvaldkonnas kombeks. „Hea tava järgimine aitab kaasa üksteisemõistmisele, ausale ja vabale konkurentsile. Kuigi reisikindlustuse vaidlusi kindlustuse lepitusorganis on vähe, aastas ligi 15, on kirjapandud heal taval oluline koht vaidluste ennetamisel,“ selgitas Potsepp.

„Aastas on ligi 20 000 reisikindlustuse juhtumit. Reisikindlustuse lepingute alusel väljamakstud hüvitised on pidevalt kasvanud. Tänavu esimesel poolaastal maksid Eesti kindlustusandjad viis miljonit eurot hüvitisi, mida on 22 protsenti enam, kui möödunud aasta esimesel poolaastal,“ selgitas Potsepp.

Reisikindlustus on eelkõige ootamatu ja vältimatu ravikulu kindlustus välisreisi ajal. Lisaks võib reisikindlustus hõlmata reisil kaasas olevate asjade kindlustust ehk pagasikindlustust ning reisi ärajäämisest või katkemisest tekkinud kulude kindlustust ehk reisitõrke kindlustust.

Swedbanki varakindlustuse valdkonnajuhi Kaspar Kauri sõnul on reisikindlustus vajalik igal välisreisil, isegi naaberriikidesse reisides. „Pahatihti arvatakse, et  Euroopa riikidesse reisides piisab Euroopa ravikindlustuskaardist. Sellega hüvitatakse tasuta kättesaadavad meditsiiniteenused, kuid riigiti on need väga erinevad. Tuleb arvestada, et operatsioonid, vajalikud analüüsid ja uuringud võivad olla tasulised ning kordades kallimad kui Eestis,“ ütles Kaur.

„Kindlasti ei hüvitata Euroopa ravikindlustuskaardiga haigla vooditasusid, lähedase inimese majutuskulu ning reisi pikenemisega seotud kulusid, näiteks uute lennupiletite ostmist haige inimese tagasisõiduks,“ ütles Kaur ning lisas, et meditsiiniabi ja haige inimese transportimisega seotud väljamaksed moodustavad olulise osa reisikindlustuse hüvitistest ning ainuüksi Swedbank varakindlustus maksab nende hüvitamiseks ligi miljon eurot aastas. 

reisikindlustus tasub teha kohe, kui on tasutud esimene arve reisi eest

Seesam Kindlustuse reisikindlustuse tootejuhi Jonatan Jõksi sõnul tasub teha reisikindlustus kohe, kui on tasutud esimene arve reisi eest. „Suur osa reisijatest valib lisaks ravikulu kindlustusele ka reisitõrkekindlustuse, sest nad kardavad enda või lähedaste haigestumist enne reisi. See on põhjendatud, sest iga kuu jääb üksnes Seesami klientidel haiguse tõttu ära kümmekond reisi,“ ütles Jõks.

„Pagasikindlustus on samuti väga oluline, sest tihtipeale pagas hilineb lennureisil ja tuleb ette ka vargust. Vastavalt reisi sihtkohale võib vaja minna ka kaitset looduskatastroofide eest,“ lisas Jõks.

EKsL on kõiki Eestis tegutsevaid kindlustusandjaid ühendav erialaliit, mis arendab kindlustust ja kahjuennetust ning analüüsib ja avaldab kindlustusstatistikat. EKsL korraldab kindlustusvaidluste lahendamist kindlustuse lepitusorgani kaudu.

Reisikindlustuse hea tava EKsL-i veebilehel: http://www.eksl.ee/et/kindlustamise-tavad/reisikindlustuse-hea-tava.

Jaga