Kahjukäsitlus kolib aina rohkem digikanalitesse

SEB Elukindlustuse kahjukäsitluse kliendikäitumise analüüsist selgub, et 70% elukindlustuse kahjutaotlustest esitatakse digitaalselt läbi kodulehe ning klient hindab kahjukäsitluse juures kiirust ja mugavust.

Tuginedes SEB Elukindlustuse kliendifookusgrupi uuringutele hindavad kliendid kindlustusseltsi usaldusväärsust ja kvaliteeti sel hetkel, kui on toimunud kahju ning kui mugavalt ja kiiresti kahjujuhtumit kindlustusseltsi poolt käsitletakse.

„Kahjujuhtumi järgselt ei soovi keegi joosta erinevate institutsioonide vahel ja täita lehekülgede viisi pabereid. Seetõttu oleme SEB elukindlustuse klientidele loonud võimaluse teatada oma kahjust läbi veebikeskkonna, mis on klientide poolt hästi vastuvõetud. Tänase seisuga ligi 70% meie kahjuteadetest tuleb digitaalsel kujul läbi kodulehe. Võttes aluseks klientide tagasisidet, siis järk-järgult oleme teinud kahjust teatamist klientidele veelgi mugavamaks,“ ütles SEB Elu- ja pensionikindlustuse äriarendusjuht Raili Reial.

Parendamaks veelgi kliendi informeeritust tema kahju käsitlemise toimingute osas, on plaanis teha arendusi, et klient saaks edaspidi näha, millises faasis tema kahjukäsitlemine on.

„Tänapäeval on üsna tavaline, et me saame jälgida protsesside kulgemist digitaalselt – olgu selleks siis näiteks paki liikumine postkontorist pakiautomaati või tellitud takso kulgemine sihtpunkti. Paljud meie fookusgrupi uuringutes osalenud kliendid on välja toonud, et ükskõik kui hea ja kiire firmade kahjukäsitlus on, ikkagi soovitakse digitaalselt näha, mis etapis kahju hüvitamine on ning seeläbi paremini planeerida hüvitise saamisel kas siis visiite eriarsti juure või tervist edendavate vahendite soetamist,“ rääkis tuleviku arendusplaanidest Raili Reial.

SEB Elukindlustus menetleb ligi 600 kahjujuhtumi aastas. 2018.aasta 9. kuuga oleme klientidele kahjuhüvitisi välja maksnud 965 000 euro eest. SEB Elukindlustus hüvitab üle 95% kõikidest kahjutaotlustest. Kindlustushüvitistest keeldumiste peamised põhjused on vastava kindlustuskaitse puudumine ja kindlustusjuhtum on kindlustustingimuste järgi välistus.

Jaga