Iga nädal unustatakse ligi 100 liikluskindlustuse lepingut uuendamata

Eesti Liikluskindlustuse Fond saatis novembris 300 meeldetuletust liikluskindlustuse lepingu lõppemise kohta ning uuris lepingu uuendamata jätmise põhjuseid. Kohe peale meeldetuletust sõlmiti 97 uut liikluskindlustuse lepingut.

Liikluskindlustuse fondi juhatuse liikme Lauri Potsepasõnul võib meeldetuletuskirjale saadud tagasiside põhjal järeldada, et kolmandikul ununes liikluskindlustus kogemata uuendamata. „Üks võimalus unustamise vältimiseks on sõlmida automaatselt uuenev leping, teine variant on ise süsteemsem olla. Liikluskindlustuse fond ja kindlustusseltsid püüavad leida võimalusi lepinguta sõitmise vähendamiseks, samas liikluskindlustuseta sõitmise korral kannab vastutust auto juht,“ ütles Potsepp.

„Kogemata liikluskindlustuseta sõitmine võib õnnetuse põhjustamisel kaasa tuua suure kulu. Liikluskindlustuse kindlustusandja või liikluskindlustuse fond küll hüvitab kannatanule liikluskindlustuseta sõidukiga põhjustatud kahju, kuid hiljem nõuab makstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi,“ selgitas Potsepp ning soovitas autojuhtidel aeg-ajalt kontrollida liikluskindlustuse kehtivust.

Liikluskindlustuse kehtivust saab kontrollida LKFi veebilehel www.lkf.ee/kindlustusekehtivus. Liikluskindlustuse hinnavõrdluse päringu saab teha veebikalkulaatoris www.lkf.ee/kalkulaator.

Gjensidige sõidukite kindlustuse tootejuhi Marko Privoi sõnul tuletavad kindlustusandjad lepingu lõppemist klientidele meelde, kuid paraku ei ole alati võimalik nendega ühendust saada. „Kui inimesed ei teavita kindlustusseltsi oma uuest aadressist või meiliaadressi muutmisest, siis meeldetuletus ei jõua kohale. Samuti tuleb ette olukordi, kus kindlustusseltsi saadetud meeldetuletused saabuvad kliendile ebasobival hetkel ja ununevad,“ ütles Privoi.

„Soovitame kõigile lisada kindlustuspoliisi lõpu kuupäev elektroonilisse kalendrisse. Kui selle kohta tuleb ekraanile meeldetuletus, siis saab aegsasti vormistada uue poliisi ja inimene saab end ise kaitsta ebameeldivate juhtumite eest,“ märkis Privoi.

LKF on liikluskindlustuse registri pidaja, liikluskindlustuse garantiifond, Eesti rohelise kaardi büroo ja liikluskindlustuse lepinguta sõidukite sundkindlustaja. LKF hüvitab registreerimata, sundkindlustusega ja tuvastamata jäänud sõidukiga tekitatud kahju. Samuti korraldab LKF liikluskindlustuse vaidluste lahendamist liikluskindlustuse lepitusorgani kaudu.

Jaga