Kindlustusvahendajate nimekirjast kustutati Confido Kindlustusmaakler OÜ

Finantsinspektsiooni juhatus otsustas 13. augustil 2018 kustutada kindlustusvahendajate nimekirjast Confido Kindlustusmaakler OÜ.

Confido Kindlustusmaakler OÜ (registrikood 111799244) on korduvalt rikkunud kindlustustegevuse seadust ning Finantsinspektsiooni hinnangul ei ole klientide huvid maakleri tegevusest või tegevusetusest tulenevate riskide eest piisavalt kaitstud.

Finantsinspektsioon oli varem, 15. jaanuari 2018 ettekirjutusega keelanud Confido Kindlustusmaakler OÜ-l maaklerilepingute sõlmimise ja kindlustusmaakleri vahendustegevuse kindlustustegevuse seaduse § 174 lõike 1 mõistes.

Teave Confido Kindlustusmaakler OÜ nimekirjast kustutamise kohta on leitav siit. Kõik kindlustusvahendajad on toodud Finantsinspektsiooni veebilehel turuosaliste registris.

Jaga