Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve on aidanud oluliselt kaasa kindlustussektori järelevalvele ja stabiilsusele

euroopa komisjon

Euroopa Kontrollikoda annab teada, et äsja avaldati kontrollikoja eriaruanne nr 29/2018 „Euroopa Kindlustus- ja Tööandjapensionide Järelevalve (EIOPA) on aidanud oluliselt kaasa kindlustussektori järelevalvele ja stabiilsusele, kuid lahendamata on veel mitmeid tõsiseid probleeme“, vahendab Euroopa Liidu Teataja.

Aruanne on lugemiseks ja allalaadimiseks kättesaadav Euroopa Kontrollikoja veebisaidil http://eca.europa.eu.

EIOPA asutati 2011. aastal osana finantsturgude järelevalve reformist pärast 2007.–2008. aasta kriisi. Tema põhiülesanne on tagada kogu ELi pensioni- ja kindlustussektori kvaliteetne, tõhus ja järjepidev järelevalve. Seda tehakse koos riiklike järelevalveasutustega, et tagada kindlustusvõtjate ja maksumaksjate võrdne kaitse.

Jaga