Eesti finantssektori ärimahud kasvavad ja kasumlikkus on hea

Finantsinspektsioon avaldas lühiülevaated Eesti finantssektori 2018. aasta esimese kvartali arengutest ning sektorit ohustavatest peamisetest riskidest. Ülevaadetest selgub, et Eesti turul tegutsevate finantsettevõtete ärimahud ning kasumid kasvavad.

Kapitalijärelevalve eest vastutava Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Andres Kurgpõllu sõnul on Eesti finantssektori ettevõtted hästi kapitaliseeritud ja üldjuhul kasumlikud. Samas toonitab Kurgpõld, et kiirenenud kasvu tingimustes on oluline ettevõtetel pöörata tähelepanu sisekontrolli süsteemide toimimisele ja riskijuhtimise kvaliteedile.

Eesti kahjukindlustusseltsid koos oma filiaalidega kogusid 2018. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid 151 miljoni euro ulatuses ehk viiendiku võrra enam kui 2017. aasta viimases kvartalis. Aastataguse ajaga võrreldes oli kasv 28% ning osaliselt oli see tingitud raamatupidamislikest muudatustest preemiate kajastamisel. Maksete maht on suurenenud kõikidel kindlustusseltsidel.

Esinenud kahjunõuete maht moodustas esimeses kvartalis 74 miljonit eurot ehk 15% rohkem kui mullu viimases kvartalis. Eesti kahjukindlustusturu mahuks koos siin tegutsevate välisfiliaalidega kujunes esimese kvartali lõpuks 102 miljonit eurot. Kahjukindlustusseltsid teenisid esimese kvartaliga 8,7 miljonit eurot kasumit ning olulisimaks kasumiallikaks on varakindlustus.

Selle aasta esimeses kvartalis paranesid ka kahjukindlustusseltside liikluskindlustuse tulemused, tariifide tõstmise tõttu vähenes liikluskindlustusest teenitud kahjum kogu Baltikumis. Eesti kahjukindlustusseltside liikluskindlustuses teenitud kahjum Baltikumis oli kvartaalses arvestuses 360 000 eurot, mis on viimaste aastate väikseim. Esimese kvartali liikluskindlustuse kahjum Eestis oli 1,1 miljonit eurot ning see on võrdne eelmise aasta sama perioodiga.

Eesti elukindlustusseltsid kogusid 2018. aasta esimeses kvartalis kindlustusmakseid 58,9 miljoni euro ulatuses ehk 10% vähem kui 2017. aasta viimases kvartalis. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga kasvas kindlustusmaksete maht 11% võrra.

Suurima osa elukindlustusmaksete mahust moodustavad jätkuvalt investeerimisriskiga elukindlustuse tooted, kasumiosalusega tooted ja muu elukindlustus. Elukindlustusseltsidel esines esimeses kvartalis kahjunõudeid 28,2 miljoni euro ulatuses. Nii nagu koguti kindlustusmakseid, esines ka nõudeid jätkuvalt kõige enam investeerimisriskiga elukindlustuses, 14,1 miljoni euro väärtuses ehk pool kõigist kahjunõuetest, sellele järgnesid kasumiosalusega tooted ja ravikulude kindlustus. Üldise arenguna võib täheldada elukindlustusandjate liikumist piiriülese konsolideerumise suunas.

Vaata lisaks: Kahjukindlustussektori I kvartali 2018 ülevaade

Vaata lisaks: Elukindlustussektori I kvartali 2018 ülevaade

Jaga