Betoon pistikutes ja veoauto kraavi ajanud orav: kindlustusturu veteranide jaburamad kogemused

seinakontaktisttuleb betooni

Tänavu täitus Eesti kapitalil põhineval Salva Kindlustusel asutamisest 25 aastat, mille jooksul on kindlustusturg läbi elanud väga palju muutusi ning on lahendatud kindlustusjuhtumeid, mis panevad elu hapruse üle mõtlema, kuid toovad vahel välja ka selle jaburamad pooled.

Salva Kindlustuse kindlustusdirektor Urmas Kivirüüt märkis, et Eesti taasiseseisvumise algusaegadega võrreldes on kindlustusturg teinud läbi suured muutused, mis osaliselt on tingitud näiteks seadusandluse täiendamisest, kuid paljuski ka elukeskkonna, olude ning jõukuse kasvamisest. „Näiteks 90ndatel oli autovargus täiesti tavapärane kindlustusjuhtum, aga nüüd on see harvaesinev. Eelmine aasta ärandati kokku neli Salva klientide autot, milles üks juhtum toimus üldse väljaspool Eestit,“ selgitas Kivirüüt. „Samuti on drastiliselt vähenenud igasuguste kuritöödega kaasnevad kahjud.“

Ühe suurima muutuse on ilmselt läbi teinud liikluskindlustus, milles liikuvad summad on tõusnud kümnetes kordades. „Kui algusaastatel oli seaduse järgi hüvitise limiit sõiduki puhul 50 000 krooni, siis nüüdseks on see tõusnud 1,2 miljoni euroni ning kannatanu püsiva töövõimetuse puhul 5,6 miljonit eurot. Liikluskindlustusmakseid koguvad kindlustusseltsid täna 100 korda rohkem kui aastal 1993,“ lausus Kivirüüt ning põhjendas, et selle taga on suuresti see, et sõidukite väärtused ning autoremondi ja meditsiiniteenuste hinnad on tohutult tõusnud ning inimelule- ja tervisele pannakse ka lihtsalt rohkem väärtust.

„Loomulikult on aastate jooksul tulnud valikusse järjest rohkem tooteid – näiteks veel kümne aasta eest polnud sellist asja nagu nutiseadmete kindlustus üldse olemaski,“ märkis Salva kindlustusdirektor. „Tulevikku vaadates võib aga ühe järgmise suurema muutusena tulla tööõnnetuskindlustuse seadus, mis teeks kõikidele tööandjatele kohustuslikuks oma inimesed tööõnnetuste vastu ära kindlustada. Seda seadust on menetletud erineva intensiivsusega juba alates 2001. aastast.“

25. aasta tagust aega meenutades tõi Kivirüüt veel välja selle, kuidas kogu kindlustuse maailm oli siis paljude jaoks päris võõras ning polnud harvad juhused, kui näiteks reisi puhuks kindlustuse ostnud klient tuli hiljem oma makstud summat tagasi nõudma väitega, et ühtegi õnnetust ei juhtunud ja kindlustust polnudki ju vaja. „Ka kindlustuse pakkujate ring oli toona märksa suurem ja kirevam. Tänaseks on paljud neist ühinenud või uksed kinni pannud, aga Salva Kindlustus on tegutsenud algusest peale Eesti kindlustusseltsina ja sama ärinime all.“

Kivirüüt märkis, et aastate jooksul on kindlasti tulnud üksjagu ette ka vaidlusi, et kas kindlustus peaks kahju hüvitama või mitte, aga head meelt teeb alati see, et suure õnnetuse läbi elanud või näiteks tulekahju tõttu kogu oma vara kaotanud klient saab kindlustuse abil siiski taas oma elu üles ehitama hakata.

Kuigi Salva Kindlustusel on mitmed esindused üle Eesti, siis viimaste aastate kiireim areng on olnud e-ostude valdkonnas. Üle 10 aasta tagasi oli Salva Eestis esimene, kes hakkas pakkuma reisikindlustust online-keskkonna kaudu, kuna tihti tegid inimesed kindlustust viimasel hetkel enne reisi või juba reisi ajal. Peagi sai selgeks, et ka teisi tooteid soovitakse osta just veebikeskkonnas ja nüüdseks on see juba täiesti tavapärane. Praeguseks tehakse kõikidest ostudest üle 13% mobiilide kaudu.

Mõningad näited Salva Kindlustuse suurimatest või eriskummalisematest juhtumitest:

· Süsta tänava gaasiplahvatus 20. jaanuaril 2010. Hüvitati 235 000 eurot

Gaasiplahvatuses hävines kolm korterit ja hoone ise muutus varisemisohtlikuks. Kokku sai suuremal või väiksemal määral kannatada 9 korterit. Korteriühistu oli hoone põhikonstruktsioonid kindlustanud Salvas ja  kahjusid hüvitati 205 000 euro (toona 3 miljonit krooni) ulatuses. Kindlustus hüvitas siis ühistule osaliselt uue katuse ehitamise, kandvate konstruktsioonide taastamise ja vahelagede ehitamise. Lisaks oli kolmest hävinenud korterist üks kindlustatud samuti Salvas ja selle taastamiseks kulus ligi 30 000 eurot.

·Salvas kindlustatud sõiduki avarii Soomes 2011. aasta mais. Kahju suurus 4,6 miljonit eurot

Eestis kindlustatud sõiduk tegi Soomes viibides raske avarii, mille tõttu jäi püsivalt töövõimetuks noor inimene, kes vajab toetust ja ravi elu lõpuni.

·Veokijuht sõitis oravale otsasõidu vältimiseks teelt välja. Hüvitati: 13 800 eurot

Oravale otsasõidu vältimiseks sõitis veok teelt välja ning selle tagajärjel läks veoki haagis mahakandmisele. Salvas oli kindlustatud haagis, mille kahju suurus oli 13 800 eurot, kuid sellele lisandus veel ka veoki enda kahju.

·Pistikupesadest välja valguv betoon.

Ühes Lasnamäe paneelelamus hakkasid Salva Kindlustuse kliendil elektriseadmed jukerdama, kostus särtsumist ja toas levis kärsahais. Probleemi põhjustajaks oli ülemine naaber, kes valas uut betoonpõrandat. Vedel segu jooksis vuugivahede kaudu otse alumise naabri pistikutesse. Agaral remontijal tuli hüvitada alumise naabri kahjustada saanud elektriseadmed ning pistikute ja nende taguse seina taastamine õnnetusele eelnenud seisukorda.

Artikkel: Pealinn.ee

Foto: Salva

Jaga