60% lastega juhtuvatest õnnetustest leiavad aset treeningutel

Jalgpall

Gjensidige kahjustatistikast nähtub, et enamus lastega seotud õnnetustest leiavad aset treeningutel ning kõige sagedamini vigastavad lapsed end jalgpallitrennis. Liikluses on suurim ohukoht ülekäigurajad ehk sebrad. 

Kui lastehaigla statistika kohaselt juhtub lastega enim õnnetusi kodus ning ema vahetus läheduses, siis kindlustusstatistika nende laste osas, kellel on õnnetusjuhtumi kindlustuskaitse, näitab kõige sagedama õnnetuskohana treeninguid.

Gjensidige kahjukäsitluse osakonnajuhi Maarika Mürki sõnul tähendab kooliaasta algus lastele aktiivsemat perioodi ning vigastuste tekkimise tõenäosus kasvab. “Eks rohkem juhtub ikka lastega, kes rohkem teevad. See tähendab, et aktiivsemalt treeningutel osalevatel lastel on oht vigastada saada ka suurem. Kindlustuse kahjustatistika näitab, et lastega juhtunud kindlustushüvitiste peamine väljamakse alus on luumurrud ja tugevamad põrutused.”

“Panen siinkohal lastevanematele südamele, et vigastusi aitab ära hoida korralik treeningvarustus – näiteks jalgpallitrennis tuleks kasutada spetsiaalseid jalanõusid ning kaitsmeid. Väljaspool kooli ning treeninguid on väga oluline, et laps ei kasutaks kõndimise ajal või näiteks sõidutee ületamise võimalust oodates nutitelefoni, vaid keskenduks selgelt teda ümbritsevale. Ehk siis, kooli ja koju tagasi kõndides olgu lapse telefon koolikotis,” sõnas Mürk.

Mürk lisab, et kuigi õnnetusjuhtumikindlustus õnnetusi ära ei hoia, on saadav kompensatsioon abiks kindlustatu ravi ja taastumise korraldamisel ning tekkinud ebamugavuste leevendamiseks.

Gjensidige kontoris on sageli töötajatel lapsed kaasas ning neile korraldatakse ka toredaid päevaseid koosviibimisi. Lastelt küsiti, et kus võib nende arvates õnnetus juhtuda ning milliste õnnetuste eest tuleb neid kõige rohkem kaitsta. Lisaks uuriti, et mida peab alati enne sõidutee ületamist tegema. 

Laste vastuseid üldistades võib öelda, et enamik lapsi pidas kõige tõenäolisemaks õnnetuseks puu otsast alla kukkumist või auto alla jäämist. Teeületuse küsimusele vastasid pea kõik lapsed eeskujulikult, et tuleb vaadata mõlemale poole ning oodata fooris teeületust lubavat rohelist tuld.

Jaga